Hållbarhets policys

Fotojägaren och hållbarhet

Vi på fotojägaren strävar efter en hållbar miljö att leva och verka i. Vi har därför valt ut en rad punkter som vi tycker är extra viktiga för oss.

Arbetsmiljö och säkerhet
För oss är det självklart att vi och alla vi jobbar med ska känna sig säkra och trygga på arbetsplatsen. Vi jobbar därför aktivt med säkerhet och vidtar nödvändiga åtgärder där så krävs.

Uppförande kod
För oss är det självklart att alla behandlas lika och att vi uppför oss juste mot varandra. Vi har högt i tak och menar att allas åsikter är värda att lyssna på.
Vi har nolltolerans mot diskriminering, mobbing och sexuella trakasserier.

Kretslopp
Alla våra sopor källsorteras och vi är restriktiva och noga med att de produkter som köps in till företaget har så lite miljöpåverkan som möjligt.

Resor i tjänsten samt till och från jobbet
I så stor utsträckning som möjligt väljer vi att åka kollektivt.
Vid längre resor föredrar vi tåg framför flyg och bil, men om detta ej är möjligt ser vi till att alltid klimatkompensera.

Lokalproducerad mat – lunch etc
Vi väljer aktivt lokalproducerad och ekologisk mat, och förespråkar matlåda framför massproducerad snabbmat.

Inventarier
Våra inköp av inventarier och fotorekvisita görs i så stor utsträckning som möjligt på lokala secondhand affärer.

Samarbetspartners
Vi väljer gärna samarbetspartners som har samma syn på hållbarhet som vi.