Information och villkor

Detta gäller när du bokar fotografering

Här har vi samlat all matnyttig information som du behöver. Har du ytterligare frågor är du givetvis välkommen att kontakta oss. Vi svarar så snabbt vi kan.

Bokning och bokningsavgift

Vid bokning av fotografering/uppdrag får du betala en avgift på 1000 kronor som dras av på slutsumman. Bokningsavgiften betalas inte tillbaka vid avbokning utan giltigt skäl (akut sjukdom mm)

Bekräftelse

När du betalat bokningsavgiften skickar vi en bekräftelse till dig med vad vi kommit överens om. Det är ett avtal mellan oss, och en trygghet för båda parter att ha.

Leverans

Leverans sker enligt överenskommelse. Digitala filer kan skickas med WeTransfer, lämnas på USB eller fås på länk med kod för nedladdning. När du beställt tryckt material där vi använder oss av andra leverantörer får du betala oss innan vi gör beställningen. Vårt mål är snabba leveranser och att göra våra kunder nöjda.
OBS: Vi rår inte över postgången.

Reklamation

Reklamation ska ske inom 10 dagar efter leverans.

Betalning

Betalning ska ske inom 15 dagar från att du fått fakturan. Vid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta enligt lag.

Sjukdom/olycka

Om fotografen inte kan fullfölja eller genomföra sitt uppdrag på grund av sjukdom, olycka eller andra omständigheter som fotografen inte kan råda över, återbetalas erlagd ersättning. Om digitala filer förstörs, skadas eller försvinner så att inga bilder kan levereras återbetalas erlagd ersättning. Inga ytterligare krav kan riktas mot Fotojägaren utöver detta.

Copyright/upphovsrätt

Enligt upphovsrättslagen är fotografens arbete skyddat genom copyright. Det innebär att rättigheterna till bildfiler och kopiering är fotografens. All annan kopiering och manipulering av fotografens arbete är förbjudet.